Ed van der Werf, Tuin en Landschapsarchitectuur  * Dalem Donk 62 4207 XG Gorinchem * +31(0)620357366 / 0183-664461 info@vdw-ingenieurs.nl

 

Privacy statement;

Ingenieursbureau-VDW de privacy van alle gebruikers van haar internetsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken alleen persoonlijke gegevens indien deze uitdrukkelijk en vrijwillig zijn afgegeven via de email of het contactformulier op deze internetsite. Deze gegevens worden, bij uitdrukkelijke toestemming, gebruikt om nieuwsbrieven en/of berichten van ons te ontvangen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, zodat de gegevens kunnen worden gecorrigeerd of verwijderd. Ingenieursbureau -VDW verstrekt u gegevens in geen geval aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis wetgeving en/of een rechterlijke uitspraak.

 

Cookie statement;

Op de internetsite van Ingenieursbureau –VDW worden mogelijk cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer kunnen worden geplaatst en die worden uitgelezen door een internetbrowser. Ingenieursbureau-VDW verzamelt niet (persoonlijke) gegevens middels cookies. In overeen- stemming met de wet bent u altijd gerechtigd cookies te weigeren, hetwelk u middels uw instellingen in uw webbrowser kunt wijzigen.

 

Juridisch kader;

Op alle geldende rechtsbetrekkingen, overeenkomsten, offertes en/of leveringen zijn van toepassing de vigerende Nederlandse wet- en regelgeving, de algemene voorwaarden van Ingenieursbureau-VDW en De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, aanvulling 2013). De DNR 2011 is de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs en is op 21 juli 2011 onder nr. 78/2011 en nr. 56/2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van een opdracht of aangaan van een rechtsbetrekking zich akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van alle voorwaarden van Ingenieursbureau-VDW.

 

Intellectueel eigendom;

Tenzij anders vermeld zijn alle digitale/analoge documenten, tekeningen, afbeeldingen, e.d. zijn het intellectueel eigendom van Ingenieursbureau-VDW en mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of medegedeeld aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Aansprakelijkheid en verzekering;

Overeenkomstig de DNR2011 heeft Ingenieursbureau-VDW voor alle (advies)werkzaamheden een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Rabobank te Gorinchem.

De dekking, verplichting en aansprakelijkheid is vastgelegd in de DNR2011.

 

Disclaimer;

Alle rechten voorbehouden. Hoewel bij de samenstelling van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie of links naar internetsites na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Om deze redenen kunnen geen rechten aan deze internetsite of links naar andere internetsites worden ontleend. Ingenieursbureau-VDW staat niet in voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de aangeboden of gelinkte informatie. Ingenieursbureau-VDW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige (in)directe schade als gevolg van de gebruikmaking van deze website of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie. Verder behoud Ingenieursbureau-VDW het recht om zonder vooraankondiging en op ieder moment de internetsite te wijzigingen. Door deze internetsite te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Vragen / Opmerkingen;

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@VDW-ingenieurs.nl onder vermelding van 'Privacybeleid'.

Disclaimer

© Copyright 2017 - VDW-ingenieurs - Alle rechten voorbehouden

Externe links:

Start

Wie wij zijn

Werkwijze

Werkzaamheden

Particuliere projecten

Zakelijke projecten

Tarieven

Contact

Formulier

Disclaimer

Vacatures en Co-creatie