Ed van der Werf, Tuin en Landschapsarchitectuur  * Dalem Donk 62 4207 XG Gorinchem * +31(0)620357366 / 0183-664461 info@vdw-ingenieurs.nl

 

Opdrachtgevers;

 

Onze opdrachtgevers bestaan voor een belangrijk deel uit particuliere opdrachtgevers. Daarnaast werken we voor diverse hoveniersbedrijven, aannemersbedrijven, instellingen, overige zakelijke markt en overheden.

Ervaring;

VDW-ingenieurs, bureau voor Tuin en Landschapsarchitectuur is gevestigd in het pittoreske en landschappelijk gelegen Gorinchem. Door de centrale ligging is het mogelijk om opdrachtgevers in het gehele land van dienst te kunnen zijn.

 

Reeds in 1990 is het bedrijf begonnen als zelfstandig Hoveniers-aannemersbedrijf  “Nymphaea” waarbij door het gehele land opdrachten op het gebied van de cultuur– en civiele techniek zijn uitgevoerd. Ook in het buitenland zijn door ons projecten  gerealiseerd.

Vanaf het jaar 2000 zijn wij ons verder gaan specialiseren op het maken van  inrichtingsontwerpen voor de groene ruime en het verlenen van adviezen en is het Hoveniers-aannemingsbedrijf omgevormd tot “VDW-ingenieurs”,  bureau voor Tuin– en Landschapsarchitectuur.

In de loop der jaren is ruime ervaring en kennis opgedaan binnen grootschalige inrichtingsprojecten zoals de realisatie van de “Willem Alexanderroeibaan” in Rotterdam en het Ruimte voor de Rivierproject “Uiterwaardvergraving Avelingen”. Naast het ontwerpen van buitenruimten en het verlenen van technische adviezen worden wij veelvuldig gevraagd voor het begeleiden van de uitvoering, het beoordelen van offertes en het leveren van materialen of de aankoop-begeleiding daarvan.


De door de jaren heen gerealiseerde projecten variëren van kleine inrichtingsprojecten zoals dak– en stadstuinen tot grootschalige inrichtingsprojecten. In de portfolio staat een globaal overzicht van de verschillende door ons gerealiseerde particuliere– en projecten voor de zakelijke markt met de daarbij uitgeoefende disciplines.

Daarnaast geven de bijgevoegde ontwerpen u een goed beeld van de wijze waarop wij onze ontwerpen vorm geven. Waar mogelijk illustreren we onze ontwerpen met vergelijkbare sfeerbeelden.

 

Ervaring en kennis is opgedaan door langere tijd als zelfstandig ondernemer binnen de hoveniers- en aannemerswereld actief te zijn geweest. Ook is ruime ervaring opgedaan door in opdracht van bedrijven en overheden projecten te realiseren.

Begeleiding;

Veel particuliere opdrachtgevers hebben voor het eerst te maken met de inrichting van een tuin en hebben geen ervaring met  het werken met een aannemer en/of hoveniersbedrijf. Wij beseffen dat terdege en geven heldere uitleg over het gehele traject van ontwerp tot realisatie van het project. Desgewenst zoeken wij samen

met u een geschikte uitvoerende partij en doen wij samen met u de opdrachtverlening (wij werken bij voorkeur met bij de branchevereniging aangesloten bedrijven) . Ook kunnen wij voor u de uitvoering van het werk tot en met de eindoplevering begeleiden. Hierin zijn wij een ter zake kundige partij die uw belangen kwalitatief

en financieel kan behartigen.

Binnen het traject is alles mogelijk en samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke inzet en te leveren producten wenselijk is. Het kan hierbij variëren van het maken van een simpel schetsontwerp of het geven van advies tot en met de volledige uitvoering van het project.

 

Voor de zakelijke opdrachtgever is VDW-ingenieurs bekend met de RAW-systematiek en het begeleiden van projecten op basis van de UAV-2012.

Wij zijn in staat de uitvoeringstekeningen in Auto-cad te maken en het bestek op basis van de  RAW-systematiek op te stellen.

Binnen de realisatie van het project kunnen wij acteren van planvorming tot en met de eindoplevering waarbij het toezicht en directievoering op het werk van groot belang is.

© Copyright 2017 - VDW-ingenieurs - Alle rechten voorbehouden

Start

Wie wij zijn

Werkwijze

Werkzaamheden

Particuliere projecten

Zakelijke projecten

Tarieven

Contact

Formulier

Disclaimer

Vacatures en Co-creatie