Ed van der Werf, Tuin en Landschapsarchitectuur  * Dalem Donk 62 4207 XG Gorinchem * +31(0)620357366 / 0183-664461 info@vdw-ingenieurs.nl

 

 

 

 

 

 

Inleiding

Er zijn allerlei redenen om hulp in te roepen bij het ontwerpen en aanleggen van uw tuin. Veel mensen stappen voor de aanleg direct naar een aannemer om zo dat “dure ontwerp en advies”over te slaan. Het gevolg kan echter zijn dat u niet krijgt wat u voor ogen had met als gevolg dat er later allerlei aanpassingen gedaan moeten worden om toch het gewenste eindplaatje te krijgen. Vaak wordt ontwerp op basis van de technische kennis van de aannemer/hovenier gemaakt en het z.g. gratis ontwerp wordt dubbel en dwars betaald tijdens de uitvoering.

VDW-Tuin en Landschapsarchitectuur is volledig onafhankelijk en streeft naar het maximaal haalbare resultaat waarbij de financiële belangen van de klant voorop staan.

Wij maken het ontwerp voor de tuin ( overkapping, inrichtings-element etc. )op basis van een uitgebreid intake gesprek waarbij we samen het programma van eisen, het wensenlijstje, opstellen. Desgewenst kunnen we diverse modeltuinen bezoeken zodat het-zelfde beeld ontstaat van de klantwens. Een andere mogelijkheid is dat samen met de klant het gehele ontwerpproces doorlopen wordt en dat we samen aan de “keukentafel”het ontwerp maken. Belangrijk is dat de klant ontzorgt wordt en krijgt wat hij/zij mag
verwachten.

Hoe we uiteindelijk tot het eindresultaat komen is volledig aan de klant. Er wordt veel tijd en geld geďnvesteerd in de beplanting en verhardingsmaterialen. Het is goed om hierbij professionele hulp in te roepen.  Iemand die oog heeft voor goede ruimtelijke verhoudingen. Iemand die de mogelijkheden van planten en harde materialen kent, uw wensen kan vertalen en weet wat er binnen de markt leeft en productkennis heeft. Wij helpen u graag hierbij.

 

Om u op weg te helpen vind u hiernaast een stappenplan. 

Noordt van Oud Beijerland 1

Stap 1: Intake  bezoek

Om tot een goed ontwerp te komen, komen wij eerst bij u op locatie. Hier ervaren we de sfeer van uw huis en omgeving,  horen we in een gesprek graag uw wensen met betrekking tot uw nieuwe tuin en wat wilt u met u tuin doen.  Wat is er goed aan de situatie zoals hij is, wat zijn uw wensen? Wat kan er wel en wat kan er volgens ons niet en waarom niet. Wat is de grondsoort, hoe is de omgeving? Hoe ligt de tuin ten opzichte van de zon? Schetsend en pratend wisselen we ter plaatse ideeën uit.

Als het nodig is meten voeren we gelijk een terrein-inmeting uit en leggen we de bestaande situatie met een fotorapportage vast. Vaak worden er door ons gelijk bodemmonsters genomen om de grondsamenstelling nader te kunnen bepalen en een gedegen bemestingsadvies op te kunnen stellen.

 

Het is handig als u uw wensen d.m.v. referentie-beelden aan zou kunnen geven.

Heeft u bouwtekeningen dan zouden we hier graag gelijk een afdruk van willen ontvangen ( bij nieuwbouw de gegevens van de bouwer en/of architect)

 

Van het intakegesprek wordt vervolgens en kort verslag gemaakt en zullen wij u een voorstel doen over de wijze zoals wij denken dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan uw wensen. We zullen dit verwoorden in een plan van aanpak met daarbij een uitgewerkte offerte. Hierdoor is het mogelijk bij het afsluiten van de opdracht zaken wel of niet uit te laten voeren.

 

Stap 2: ontwerp

Als we het met elkaar eens zijn geworden over de aanpak van het werk dan kan na het verlenen van de opdracht aan de slag worden gegaan met het ontwerp.

Alle besproken wensen en ideeën worden in een concept-ontwerp verwerkt . Er wordt rekening gehouden met zon en schaduw, met de bodem,met het landschap en andere van invloed zijnde factoren. Het ontwerp wordt vervolgens ter plaatse met u besproken zodat we op dat moment nog de nodige aanpassingen kunnen doen. De laatste stap is het definitief maken van het ontwerp.

 

 

Stap 3: beplantingsplan 

Als het definitieve ontwerp klaar is kunnen we vervolgens het beplantingsplan gaan uitwerken. In hoofdlijnen is dit natuurlijk al besproken in de concept– en definitieve ontwerpfase. De beplanting, wordt vaak gezien als de ziel van de tuin waarbij de te planten bomen de kapstok en plafond zijn. Het zegt iets over de inbedding in de omgeving en over de eigenaar van de tuin. In een beplantingsplan wordt precies aangegeven welke soort plant, boom of heester waar in de tuin wordt aangeplant. Ook de grote, plantafstand, plantverbanden en aantallen worden vermeld.

 

In de bijhorende beplantingslijst staat de kwaliteit van de plant omschreven. Aan de hand van de lijst kunt u het juiste plantmateriaal bij een kweker (laten) bestellen.

Wij kunnen dit natuurlijk ook voor u doen.

Stap 4: technische uitwerking

In een werktekening worden de maatvoering en de hoogtematen uitgewerkt en materialen en bestratingpatronen precies aangegeven. Soms is het belangrijk om details verder door ons bureau uit te laten werken. U kunt daarbij denken aan trappen, vijverranden, schuttingen en pergola’s. Alle werkzaamheden worden beschreven in een bestek of werkomschrijving. 

Stap 5: aanbesteding

Uiteindelijk moet het werk uitgevoerd gaan worden en dient hiervoor een aannemer en/of hovenier te worden gecontracteerd.

U kunt dit zelf doen maar uit ervaring weten we dat dit nog wel eens mis dreigt te lopen en dat de afspraken niet goed worden nageleefd. Om dit te voorkomen adviseren wij altijd een daartoe gecertificeerde partij te zoeken die aangesloten is bij de brancheorganisatie. Wij helpen u natuurlijk graag bij het zoeken van de juiste partij en zijn graag bereid aanwezig te zijn bij het maken van de werkafspraken en prijsonderhandelingen.

Op basis van een van te voren opgestelde kostramingen kunnen we tezamen op basis van meerder vrijblijvende offerteaanvragen de meest geschikte partij kiezen.

Stap 6: directievoering en toezicht

Als de aannemer(s) en/of hovenier(s) aan het werk zijn kunnen we desgewenst (dagelijks) directie voeren en toezicht houden op het werk. Dat wil zeggen dat we de uitvoering voor u controleren, problemen oplossen en het budget bewaken. Hierdoor heeft u minder zorgen en hoeft u niet met de aannemer in discussie als zich problemen voordoen. 

Stap 7: nazorg, inboet verzorgen

Een tuin bestaat uit levend materiaal. U kunt ons in de arm nemen om in het eerste groeiseizoen na de aanleg inboet op te nemen. Dan controleren we de kwaliteit van de beplanting, bekijken we welke planten zijn doodgegaan en stellen een lijst op voor vervanging. Ook is het mogelijk het eerste onderhoud gezamenlijk met ons te doen waardoor u kennis krijgt van het noodzakelijke onderhoud.

Stap 8: nazorg, beheerplan

Bij grote tuinen die door een hovenier worden beheerd is een beheerplan belangrijk. Daarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden nodig zijn om de tuin in goede conditie te houden. We kunnen een beheerplan voor u opstellen.

Advies op maat 

U kunt ook voor afzonderlijke delen uit dit pakket kiezen of ons alleen om advies vragen. Stap 1 t/m 4 zijn volgens ons echter essentieel voor een goed tuinontwerp.

© Copyright 2017 - VDW-ingenieurs - Alle rechten voorbehouden

Start

Wie wij zijn

Werkwijze

Werkzaamheden

Particuliere projecten

Zakelijke projecten

Tarieven

Contact

Formulier

Disclaimer

Vacatures en Co-creatie