Riviereiland De Bol kano Levende Rivier

Zakelijke opdrachtgevers

 

Plaatsing omgedraaide spoortunnel (Hoge Bergse Bos)

 

De Spoortunnel is een kunstobject in het Hoge Bergse Bos tussen Bergschenhoek en Rotte, Zuid-Holland, Nederland. Het werk van kunstenaar Marcel Kronenburg is gesitueerd op de Tussenbult, een van de drie heuvels waaronder bouw- en sloopafval is geborgen. De heuvel werd in 2007 opgeleverd en maakt straks kortere verbindingen mogelijk tussen het klimgedeelte en het skicentrum van het recreatiepark.

 

Uitgevoerde taken:

 

· Projectconditionering

· Ontwerpcontrole (fundatie)

· Omgevingsmanagement

 

Afbeeldingsresultaat voor brug 't weegjeAfbeeldingsresultaat voor roeibaan eendrachtspolderAfbeeldingsresultaat voor uiterwaardvergraving avel;ingen

Ed van der Werf, Tuin en Landschapsarchitectuur  * Dalem Donk 62 4207 XG Gorinchem * +31(0)620357366 / 0183-664461 info@vdw-ingenieurs.nl

 

© Copyright 2017 - VDW-ingenieurs - Alle rechten voorbehouden

Renovatie brug ‘t Weegje , Gemeente Moordrecht

 

De karakteristieke brug is gelegen in de gemeente Moordrecht en overspant een van de vele in het gebied liggende ontwateringkanalen. De stalen ophaalbrug heeft een aanzienlijke cultuurhistorische waarde. Om deze reden is de brug in exact de oude staat hersteld. De balans, schoren en een deel van de hameipoort zijn verwijderd. Op het eerste gezicht leek de balans in redelijke staat, eenmaal aan wal bleek dit niet zo te zijn. Uiteindelijk is de brug in zijn geheel gedemonteerd en gerestaureerd. Ook het brugdek en de liggers. Het oude smeedwerk, zoals de schoren, scharnierpunten en geklonken versieringen zijn zo veel mogelijk hergebruikt en waar dit echt niet anders kon identiek nagemaakt.

 

Uitgevoerde taken:

 

· Visuele controle en technische inspectie

· Opstellen werkomschrijving en kostencalculatie

· Aanbesteding en eindcontrole

 

 

Herstel zichtassen Rottemeren

 

De Rottemeren is een stelsel van verbredingen van de rivier de Rotte. Rond de Rottemeren is een recreatiegebied met een omvang van 900 hectare aangelegd. Het uitgestrekte recreatiegebied wordt gekenmerkt door de hoge en uitgebreide houtopstanden. Door verwildering was echter op vele plaatsen het oorspronkelijke ontwerp niet meer herkenbaar en moest een drastische ingreep worden gedaan om verdere verwildering tegen te gaan. Door grootschalige kap en dunning is het oorspronkelijke ontwerp weer teruggebracht en zijn de zichtassen weer herkenbaar.

 

Uitgevoerde taken:

 

· Grootschalige inventarisatie

· Opstellen bestek en uitvoeringstekeningen

· Aanbesteding en projectmanagement

Renovatie oeverbescherming Reeuwijkse plassen

 

De Reeuwijkse plassen zijn dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk. De plassen hebben allemaal een rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling van de veengronden  nog valt te herkennen. De totale oppervlakte is circa 735 hectare.  Typerend zijn de restanten van de zg. legakkers.

Deze worden beschermd door natuurlijk beschoeiingmateriaal dat ten gevolge van golfslag geregeld vervangen dient te worden. Een zeer specialistisch (traditionele bouw) en kostbare uitvoeringsmethode.

 

Uitgevoerde taken:

 

· Werkvoorbereiding

· Aanbestedingsprocedure

Realisatie waterbergingsgebied Eendragtspolder

 

De herinrichting van de Eendragtspolder was een uniek project doordat het diverse activiteiten combineerde. 300 hectare akkerbouwland heeft hier plaatsgemaakt voor waterberging, recreatie en een internationale roeibaan met Olympische afmetingen.

http://www.willemalexanderroeibaan.nl

 

Uitgevoerde taken (fase 1):

 

· Aansturing werkvoorbereiding

· Omgevingsmanagement

· Realisatiemanagement

Uiterwaardvergraving Avelingen

 

Om Gorinchem beter te beschermen tegen hoogwater heeft de Boven-Merwede extra ruimte gekregen. Bovendien kreeg het bedrijventerrein Avelingen, ten westen van Gorinchem, door de maatregel een economische impuls: om de watergebonden industrie een duurzame toekomst te kunnen bieden kon door de Uiterwaard-vergraving meer vervoer over water plaatsvinden.

 

Uitgevoerde taken:

 

· Realisatiemanager

      (geïntegreerde contractvorm UAV-gc)

Start

Wie wij zijn

Werkwijze

Werkzaamheden

Particuliere projecten

Zakelijke projecten

Tarieven

Contact

Formulier

Disclaimer

Vacatures en Co-creatie